KontaktiUvijek na usluzi

Tehnička podrška

Geberit tehnička podrška

Predstavništvo u BIH

Geberit prodaja d.o.o.
Magistrala 14, Sarajevo
Telefon: 033 867 680
info.ba@geberit.com

Tehničko prodajni savjetnici

Samir Prašević
Telefon: 061 363 378
samir.prasevic@geberit.com

Amer Bečić
Telefon: 061 105 045
amer.becic@geberit.com

Enver Bošković
Telefon: 061 307 789
enver.boskovic@geberit.com

Emir Memić
Telefon: 062 115 400
emir.memic@geberit.com

Voditelj Predstavništva

Jasmir Kereš
Telefon: 062 344 922
jasmir.keres@geberit.com